Vereniging voor

Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg

De VHIG is de beroepsvereniging voor deskundigen infectiepreventie werkzaam in verschillende werkterreinen binnen de gezondheidszorg, waaronder ziekenhuizen, verpleeg- & verzorgingshuizen, privéklinieken en de publieke gezondheidszorg.

Kennis partners
  • eunetips
  • ific

Lid worden van VHIG

Werkzaam als deskundige infectiepreventie in de intra- of extramurale zorg? Word lid VHIG!

Lid worden

GEANNULEERD: 'Van DI(p) naar VIP'

Het jaarlijkse VHIG-congres gaat niet door vanwege de coronacrisis.

VHIG-congres 2020

Er zijn richtlijnen en draaiboeken over het nieuwe coronavirus (COVID-19) beschikbaar: LCI richtlijnen COVID-19. De informatie is voor zorgmedewerkers binnen en buiten het ziekenhuis, zoals zorgverleners in de huisartsenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, ambulancezorg, woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

RIVM | Informatie over coronavirus (COVID-19) voor zorgprofessionals