Algemene ledenvergadering

7 Dec
7 December 2023 10:00 - 11:00 Digitaal via Zoom

Agenda is gepubliceerd op het ledenportaal: https://app.networkapp.com/events/9329/content/33760/34817/65283

 

Bestuur VHIG