Desinfectiemiddelen in coronatijd: wat betekent dit voor de zorg?

23 Mar 2021 Coronavirus Redactie VHIG

Kennisnetwerk Biociden organiseert op 29 maart: ‘Desinfectiemiddelen in coronatijd: wat betekent dit voor de zorg?’. Het webinar is vooral bedoeld voor adviseurs en inkopers van desinfectiemiddelen in de zorgsector. Met de zorgsector bedoelen we ziekenhuizen en verpleeghuizen, maar ook privé-klinieken, huisartsen-, fysiotherapie- en tandartspraktijken.  

Wanneer

Datum: 29 maart van 14.00 tot 16.00 uur.

Antwoord op vragen

Met het webinar willen we antwoord geven op diverse vragen. Wat houden de regels voor toelating precies in? Welke middelen mogen vanaf maart nog worden gebruikt? Mag ik deze middelen ook voor andere toepassingen gebruiken? Wat moet ik doen met voorraden die na 4 maart nog over zijn?

Programma

Er worden presentaties gegeven door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV, RIVM; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ). Tijdens het webinar kunnen vragen gesteld worden die door een panel van deskundigen beantwoord zullen worden.

Aanleiding

Tijdens de coronacrisis zijn veel desinfectiemiddelen tijdelijk toegelaten tot de Nederlandse markt, in bepaalde gevallen zonder dat ze de toelatingsprocedure onder de biocidenverordening hebben doorlopen. De zorgsector maakt mogelijk veel gebruik van deze vrijstellingen. Wanneer deze vrijstellingen in maart aflopen zijn de normale regels vanuit de biocidenverordening weer van kracht.

Meer info en aanmelden.