Deskundige infectiepreventie tilt hygiëne naar hoger plan

8 May 2021 Infectiepreventie in de praktijk Redactie VHIG

Charlotte Michels van CareB4 is geïnterviewd in de SPOT ON Campagne van het Programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’ over het werken in de VVT (Verpleging, Verzorging & Thuiszorg).

Charlotte ervaart de langdurige zorg als een veelzijdige sector, die op het gebied van hygiëne en infectiepreventie volop aan het doorontwikkelen is. Zo begeleidt ze onder meer Stichting Woonzorgcentrum Sint Anna in Boxmeer in het opzetten van hygiëne- en infectiepreventiebeleid. Ze bepaalt samen met de organisatie wat goed gaat, wat anders moet en wat voorrang heeft. En helpt met de implementatie van nieuwe afspraken, protocollen en werkinstructies.

Als deskundige infectiepreventie hebben we veel ervaring, binnen veel verschillende zorgorganisaties, met het ontwikkelen van beleid, de uitrol ervan, het zetten van de juiste stap op het juiste moment.

Medewerkers zijn de belangrijkste verspreiders van micro-organismen in de zorg. Maar daarmee hebben zij dus ook de grootste invloed op het minimaliseren ervan. Die invloed kun je benutten om betere zorg te leveren.

Papier in de kast en data op een intranetpagina zijn geduldig, maar uiteindelijk verandert de kwaliteit van zorg alleen als de handeling aan het bed verandert. Dat is de enige plek waar het er toe doet.

Charlotte is ervan overtuigd dat corona een boost zal geven aan haar vak. Want als neveneffect van alle maatregelen is bij het Sint Anna nog niet één geval van influenza bevestigd en nauwelijks noro-uitbraken. Infectiepreventiemaatregelen werken dus!

 

Lees het hele artikel op de website van Thuis in het Verpleeghuis – waardigheid en trots op elke locatie of in het dossier Infectiepreventie in de praktijk