Antimicrobiële gevoeligheidspatroon van ESBL

BRMO Redactie VHIG (bron: Nature Research)

Het uitbreken van infecties door ziekteverwekkers die ESBL produceren, zoals Enterobacteriaceae, komt steeds vaker voor. ESBL-producerende Enterobacteriaceae veroorzaken een verscheidenheid aan ziekenhuis- en buiten het ziekenhuis opgelopen infecties, zoals bloedbaan-, wondinfecties, luchtweg- en urineweginfecties. Urineweginfecties zijn zeer vaak voorkomende infectieziekten die bij een groot deel van de bevolking voorkomen.

Vanwege de toenemende antibioticaresistentie onder bacteriën en de hoge verspreiding van ESBL-producerende isolaten, is de herkenning van de veel voorkomende soorten die dit enzym produceren en hun gevoeligheidspatroon voor antibiotica noodzakelijk om de meest effectieve behandelingsopties te selecteren. Het doel van deze studie was om de prevalentie van ESBL-producerende bacteriën en hun gevoeligheidspatroon voor antibiotica te bepalen.

De studie wees op een significant aantal urineweginfecties veroorzaakt door ESBL-producerende gramnegatieve bacillen. De ESBL-productie werd met name gevonden onder E. coli, gevolgd door Klebsiella spp. Ten opzichte van niet-ESBL’s werd bij ESBL-producenten een grotere mate van resistentie tegen verschillende klassen van antimicrobiële middelen waargenomen.

Gezien de toename van antibioticaresistentie en de hoge prevalentie van ESBL-productie in gramnegatieve bacteriën, plus het belang van deze kwestie op het gebied van behandeling en volksgezondheid en de daarmee gepaard gaande kosten, is een nauwkeurige infectiebeheersing en een zorgvuldige controle van de toediening van antibiotica cruciaal. Routinematige screening van ESBL-producerende isolaten voordat antibiotica worden voorgeschreven, wordt daarom aanbevolen om langdurig en ongepast gebruik van antibiotica en therapeutisch falen te voorkomen.