Covid-19, lessen uit de hiv-pandemie en recente ebola uitbraken

Ebolavirus Redactie VHIG (bron: NEJM)

De bij dit perspectief betrokken onderzoekers zijn van mening dat het van cruciaal belang is om de respons op de Covid-19-pandemie voort te zetten op basis van lessen uit de hiv-pandemie en recente ebola uitbraken.

Net als in de vroege dagen van aids, worden we geconfronteerd met veel onzekerheden over de epidemiologie, de klinische presentatie en het natuurlijke verloop van een nieuw virus, SARS-CoV-2.

Zowel hiv als ebola hebben aangetoond dat nauwkeurige en tijdige lokale informatie nodig is om interventies op maat mogelijk te maken. Richting de wetenschap werd ingezet op snel handelen, transparantie en duidelijk communiceren over wetenschappelijke grondgedachten en methoden. Dat resulteerde in kortere tijdlijnen voor wetenschappelijk onderzoek, regulatoire beoordeling en implementatie van effectieve interventies.

Bij het aanpakken van ebola hebben substantiële investeringen en adaptieve benaderingen van gemeenschapsbewustzijn en sociale mobilisatie ervoor gezorgd dat mythes over ebola werden ingeperkt, participatie werd gestimuleerd en een hoge mate van retentie in vaccinproeven werd bereikt.

Met Covid-19 moet de betrokkenheid van de gemeenschap op een nog grotere schaal plaatsvinden, adaptief zijn en geleid worden door betrouwbare wetenschappers en volksgezondheidsexperts.