De impact van COVID-19 niet-farmaceutische interventies

Respiratoire infecties

Om de overdracht van ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2) te verminderen zijn niet-farmaceutische interventies (social distancing, mondkapjesplicht etc.)  toegepast. Wat we nu zien is dat deze maatregelen ook al vergelijkbare effecten hebben op andere direct overgedragen endemische ziekten. Verstoringen van de seizoensgebonden transmissiepatronen van deze ziekten kunnen gevolgen hebben voor de timing en ernst van toekomstige uitbraken.

Deze studie beschouwt de implicaties van SARS-CoV-2 interventies voor twee endemische infecties die circuleren in de Verenigde Staten: (1) respiratoir syncytieel virus (RSV) en (2) seizoensgriep. Toekomstige trajecten van zowel RSV als influenza worden met behulp van een epidemisch model gesimuleerd.

Op basis daarvan wordt geschat dat er in de komende jaren substantiële uitbraken van RSV kunnen plaatsvinden. Langer voortdurende interventies leiden over het algemeen tot grotere toekomstige uitbraken. De resultaten voor influenza komen in grote lijnen overeen met dit beeld.