De rol van patiëntenoverdracht bij de verspreiding van CPE

De verspreiding van carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae(CPE) in zorgomgevingen is de afgelopen jaren in verband gebracht met patiëntenoverdrachten tussen zorginstellingen.

Dit onderzoek focust op de verspreiding van CPE in Frankrijk. De studie is gericht op het beoordelen van de bijdrage van patiëntentransfers aan de incidentie en spreiding van CPE op landelijk niveau, van 2012 tot 2015.

De resultaten suggeren dat patiëntentransfers in Frankrijk sinds 2013 in toenemende mate hebben bijgedragen aan de epidemiologische transitie van de CPE-dynamiek van regionale naar interregionale verspreiding. Regionale coördinatie van systematisch screenen van risicopatiënten is cruciaal voor het identificeren van dragers die transfers tussen zorginstellingen bevatten.

Origineel artikel gepubliceerd door Nature