Hergebruik van chirurgische maskers

Coronavirus Redactie VHIG (bron: Science direct)

De grote vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de nieuwe uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot de noodzaak om strategieën te ontwikkelen om het aanbod te behouden. Er is weinig bekend over decontaminatie-ingrepen  (ontsmetting) om hergebruik van chirurgische maskers mogelijk te maken.

Zeven studies voldeden aan de geschiktheidscriteria: één evalueerde de effecten van hitte- en chemische ingrepen die werden toegepast na gebruik van het masker op de prestaties van het masker, en zes geëvalueerde interventies die werden toegepast voorafgaand aan het gebruik van het masker om antimicrobiële eigenschappen en / of maskerprestaties te verbeteren. De maskerprestaties en kiemdodende effecten werden geëvalueerd met heterogene testomstandigheden.

Er is beperkt bewijs voor de veiligheid of werkzaamheid van decontaminatie van chirurgische maskers. Gezien de heterogene methoden die tot nu toe in studies zijn gebruikt, kunnen we geen conclusies trekken over de meest effectieve en veilige interventie voor het decontamineren van chirurgische maskers.