Heropleving rhinovirus ondanks fysieke afstand op scholen vanwege SARS-CoV-2

Respiratoire infecties Redactie VHIG (bron: The Lancet)

Een onderzoek dat eerdere rapporten ondersteunt dat kinderen een belangrijk reservoir zijn voor rhinovirusinfecties en een belangrijke aanjager van overdracht naar volwassenen. Daarnaast suggereren de gegevens uit dit onderzoek dat de huidige fysieke afstandsmaatregelen die door scholen worden genomen, de overdracht van rhinovirus niet effectief voorkomen. Deze bevindingen kunnen belangrijke implicaties hebben voor de circulatie van zowel influenza als SARS-CoV-2 in de komende wintermaanden. Als de huidige afstandsmaatregelen op scholen de overdracht van rhinovirus niet voorkomen, lijkt het waarschijnlijk dat hetzelfde zal gelden voor influenza, waarvan tevens bekend is dat jonge kinderen de belangrijkste transmitters zijn. De implicaties voor SARS-CoV-2 zijn minder duidelijk, aangezien jonge kinderen minder vatbaar lijken voor infectie dan oudere kinderen of volwassenen. Maar eenmaal geïnfecteerd hebben ze vergelijkbare niveaus van detecteerbaar virus.