Identificatie van de oorzaken van multiresistente Klebsiella pneumoniae

Aangezien bèta-lactam-resistente gramnegatieve bacteriën één van de meest kritieke bedreigingen vormen in de aanhoudende antibioticaresistentiecrisis, is het cruciaal om de onderliggende factoren te identificeren en passende maatregelen te ontwikkelen om hun verspreiding tegen te gaan.

Eerdere studies hebben voor verschillende combinaties van pathogenen en geneesmiddelen significante correlaties aangetoond tussen antibioticagebruik en de prevalentie van resistentie. Europese gegevens voor K . pneumoniae vertonen echter geen eenvoudige relatie tussen consumptieniveaus en resistentie.

Het in dit onderzoek gebruikte model maakt die relatie wel zichtbaar en verklaart de verschillen in de dynamiek van resistentie tussen landen. In het bijzonder vond men dat twee factoren centraal stonden: de structuur van antibioticagebruik (ziekenhuis vs. gemeenschap) en nosocomiale (ziekenhuiszorg gerelateerde) overdracht van K . pneumoniae.

De resultaten geven aan dat zowel het gebruik van antibiotica als de overdrachtssnelheden in het ziekenhuis cruciale factoren zijn voor de verspreiding van resistentie. Dit suggereert dat investeringen in infectiebeheersing niet alleen ten goede kunnen komen aan het ziekenhuis dat deze investeringen doet, maar ook een impact kunnen hebben op de resistentie op gemeenschaps- of zelfs landsniveau.