Influenzaseizoen 2019/2020 in Nederland

Respiratoire infecties Redactie VHIG (bron: NVMM)

De influenza-​epidemie van het seizoen 2019/2020 was mild en duurde kort. De toename van het aantal personen met een influenza-​achtig ziektebeeld overlapte met de eerste weken van de COVID-​19-pandemie in Nederland en ging gepaard met een snelle afname van influenzavirusdetecties.

Net als in het seizoen 2018/2019 werd met name influenza A gedetecteerd en circuleerde er weinig influenzavirus type B. Ongeveer 67 procent van de circulerende A-​virussen correspondeerde met de vaccinstam voor 2019/2020. De overige A-​virussen behoorden tot varianten die antigeen verschillend waren van de vaccinstam.

Analyse wees een vaccineffectiviteit in Europa van ongeveer 48 procent uit voor 2019/2020. De genetische varianten van de A-virussen, die grote antigene verschillen vertoonden, maken de vaccinkeuze opnieuw lastig voor het seizoen 2020/2021.

Bron: NVMM