Klinische en economische impact van MRSA wondinfecties

Zorggerelateerde infecties Redactie VHIG (bron: Nature Research)

Deze Japanse studie had tot doel de medische middelen te kwantificeren die kunnen worden toegeschreven aan methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) wondinfecties bij orthopedische chirurgische patiënten. Men onderzocht patiënten die tussen april 2012 en maart 2018 één van de volgende operaties ondergingen: amputatie, spinale fusie, open fractuurreductie, heupprothese, knieprothese en laminectomie.

De studie analyseerde een groot aantal patiënten om de potentiële economische belasting van MRSA wondinfecties na orthopedische chirurgie te kwantificeren. Naarmate de wereldbevolking ouder wordt, wordt verwacht dat orthopedische operaties steeds vaker voorkomen. Hoewel deze operaties gepaard gaan met relatief lage infectiepercentages, kunnen MRSA wondinfecties een buitengewoon zware klinische en economische impact hebben.