Koperbehandeling en zorggerelateerde infecties

Zorggerelateerde infecties Redactie VHIG (bron: Science direct)

Dit onderzoek analyseert het mogelijke effect van koperbehandeling van vaak aangeraakte oppervlakken in zorginstellingen. Koper blijkt onder laboratoriumomstandigheden sterke antimicrobiële eigenschappen te hebben.

Het betreft een systematische review waaronder een aantal subonderzoeken met als doel het effect van met koper behandelde oppervlakken (meubels of beddengoed) in ziekenhuiskamers te achterhalen.

In algemene zin toonden alle subonderzoeken dat met koper behandelde harde oppervlakken en/of beddengoed en kleding zorggerelateerde infecties met 27% verminderden. Een gevolgtrekking is dan ook dat het de moeite waard is om de impact van koperbehandeling nader te onderzoeken.

Origineel artikel gepubliceerd door Science direct