Lacunes in de wereldwijde vaccinatiegraad tegen mazelen

Morbillivirus Redactie VHIG (bron: Nature Research)

Betere toegang tot vaccins voor kinderen was één van de grootste doorbraken in de volksgezondheid van de afgelopen decennia, zoals blijkt uit de uitroeiing van pokken in 1980 en de verklaring dit jaar dat Afrika poliovrij is. Maar voor mazelen is de weg naar eliminatie en uitroeiing hobbelig.

De auteurs van dit artikel hebben gebruik gemaakt van de toegenomen beschikbaarheid van gegevensbronnen, zoals kaarten met hoge resolutie die verschillende gezondheids- en demografische indicatoren schatten (bevolkingsdichtheid, vaccinatiegraad en kindersterfte).

Deze kaarten laten substantiële verbeteringen zien in de wereldwijde dekking van mazelenvaccins tussen 2000 en 2010, maar ze laten ook zien dat er tussen 2010 en 2019 langzamere vooruitgang werd geboekt. Bovendien onthullen de kaarten opmerkelijke ongelijkheden in vaccindekking, zowel binnen als tussen landen.

De bevindingen geven aanleiding tot bezorgdheid. De doelstellingen uit het Global Vaccine Action Plan – een raamwerk van de Wereldgezondheidsorganisatie om de toegang tot vaccins te verbeteren – worden ten aanzien van de bestrijding en eliminatie van mazelen verre van gehaald.