Persoonlijke beschermingsmiddelen en communicatie-uitdagingen

Infectiepreventie in de praktijk Redactie VHIG (bron: AJN)

Met het aanhoudende potentieel van wereldwijde epidemieën en pandemieën, zullen sterk inperkende klinische faciliteiten een belangrijk middel blijven om de verspreiding van ziekten in de toekomst tegen te gaan. Met de beperkingen die hoge inperkingsmaatregelen aan communicatie stellen, is het belangrijk voor zorgverleners om verschillende strategieën te blijven evalueren:

Van verpleegkundige-naar-verpleegkundige rapportages aan het bed , tot droog uitwisbare borden voor de communicatie tussen personeel in patiëntenkamers en personeel daarbuiten. En van een geavanceerd audiovisueel systeem in de kamer dat voorziet in andere communicatiebehoeften van personeel tot personeel, tot de draagbare tablets met toegang tot Wi-Fi en beschermende omhulsels die bestand zijn tegen decontaminatie.