Speeksel gevoelig voor SARS-CoV-2-detectie

Coronavirus

Speeksel is gevoeliger voor SARS-CoV-2-detectie bij COVID-19-patiënten dan nasofaryngeale swabs

Snelle en nauwkeurige SARS-CoV-2-diagnostische tests zijn essentieel voor het beheersen van de aanhoudende COVID-19-pandemie. De huidige gouden standaard voor COVID-19-diagnose is realtime RT-PCR-detectie van SARS-CoV-2 uit nasofaryngeale swabs. Lage gevoeligheid, blootstellingsrisico’s voor gezondheidswerkers en een wereldwijd tekort aan wattenstaafjes en persoonlijke beschermingsmiddelen vereisen echter de validatie van nieuwe diagnostische benaderingen. Speeksel is een veelbelovende kandidaat voor SARS-CoV-2-diagnostiek omdat (1) de verzameling minimaal invasief is en betrouwbaar zelf kan worden toegediend en (2) speeksel in eerdere studies een vergelijkbare gevoeligheid heeft vertoond voor nasofaryngeale uitstrijkjes bij het detecteren van andere respiratoire pathogenen, waaronder endemische menselijke coronavirussen.

Om het gebruik van speeksel voor SARS-CoV-2-detectie te valideren, testte men nasofaryngeale en speekselmonsters van bevestigde COVID-19-patiënten en zelf verzamelde monsters van gezondheidswerkers op COVID-19-afdelingen. Toen men SARS-CoV-2-detectie vergeleek met op de patiënt afgestemde nasofaryngeale en speekselmonsters, ontdekte men dat speeksel tijdens de infectie een grotere detectiegevoeligheid en consistentie opleverde. Bovendien werd minder variabiliteit gerapporteerd in het zelf verzamelen van speeksel. Alles bij elkaar genomen, tonen de bevindingen aan dat speeksel een levensvatbaar en gevoeliger alternatief is voor nasofaryngeale uitstrijkjes en dat het in staat zou kunnen zijn om thuis zelf afgenomen monsters te verzamelen voor nauwkeurige grootschalige SARS-CoV-2-tests.

Dit artikel is een voordruk en rapporteert nieuw medisch onderzoek dat nog moet worden geëvalueerd en daarom nog niet mag worden gebruikt als leidraad voor de klinische praktijk.