Testbeleid en opvallende bevindingen tijdens een grote VRE-uitbraak

BRMO Redactie VHIG (bron: NVMM)

Dit artikel beschrijft het testbeleid tijdens een grote VRE-uitbraak, waarbij na analyse van de testuitslagen enkele opvallende leerpunten naar voren kwamen:

Ten eerste was, voor de beeldvorming van de verspreiding van de uitbraakstam, het thuis testen van uit het ziekenhuis ontslagen patiënten van groot belang.  Daarnaast wijst het veelvuldig vóorkomen van negatieve testuitslagen bij bekend gekoloniseerde patiënten erop dat dragerschap niet met één negatieve test uitgesloten kan worden. Daar zijn per patiënt meerdere testen voor nodig. En tot slot werd geconcludeerd dat er binnen de onderzoekspopulatie sprake was van een natuurlijke klaring.