Vermindert mazelen de natuurlijke afweer tegen andere infecties?

Morbillivirus

Met een tweetal onderzoeken is aangetoond dat het doormaken van mazelen meer gevolgen kan hebben dan de reeds gekende symptomen, waaronder potentieel ernstige complicaties, zoals, long- en hersenontsteking en een risico op overlijden.

Nu blijkt dat het ook de natuurlijke afweer tegen andere infecties sterk kan verminderen. Na een mazeleninfectie blijken veel antistoffen tegen andere infecties tijdelijk uit het bloed verdwenen, het herstel kan maanden duren, waardoor men vatbaarder is voor andere infecties.

Mazelen is niet de enige infectie die het afweersysteem tijdelijk aantast. Ook andere virussen, zoals hiv en het Epstein-Barr virus of EBV (dat klierkoorts veroorzaakt) verminderen de afweer tegen andere infecties gedurende langere tijd.