BRMO

Micro-organismen die resistent zijn voor 'eerste keuze' antibiotica of voor meerdere groepen antibiotica worden Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) genoemd.

Resistentie van micro-organismen voor meerdere groepen antibiotica komt steeds meer voor. Het gevolg is dat uitgeweken moet worden naar reservemiddelen waarvoor ook in toenemende mate resistentie dreigt te ontstaan

aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op haar site.

Verspreiding van BRMO vormt een serieuze dreiging voor zorginstellingen. Hoe complexer en intensiever de medische zorg, hoe groter de dreiging. Patiënten die een infectie hebben met BRMO zullen in de regel langer opgenomen moeten blijven in het ziekenhuis en mogelijk een slechtere prognose hebben. De meerkosten voor verlengde- en intensievere therapie kunnen aanzienlijk zijn maar zijn moeilijk te voorspellen. Daarnaast zijn er vergaande gevolgen voor de continuïteit van zorg (door bijvoorbeeld opnamestop).

Bron: RIVM