Hygieia Award

De Hygieia Award is een innovatieprijs die de VHIG tweejaarlijks uitreikt aan de deskundige infectiepreventie die een baanbrekende oplossing heeft ingezonden voor een infectiepreventie vraagstuk. De award is in 2013 voor het eerst uitgereikt en werd daarmee een waardige opvolger van haar voorloper, de Infectiepreventieprijs.

De volgende Hygieia Award wordt in 2021 uitgereikt!

Waar is dat bijzondere gedragsbeïnvloedende kwaliteitsproject, die ongelofelijk praktische oplossing voor een lang bestaand infectierisico, dat ei van Columbus? Misschien is jouw verbetering, jouw oplossing, onderzoeksresultaat, scholingsactiviteit of wat dan ook, wel net datgene waar al jouw collega’s op zitten te wachten. Laat het je collegae weten zodat zij ook daarmee aan de slag kunnen om te werken aan een nog betere infectiepreventie. En wees eerlijk, wat is er nu mooier om jouw kennis en ervaringen te delen? Helemaal via zo’n prestigieuze wedstrijd als de Hygieia Award? Kun je er ook nog een hele mooie prijs mee winnen! Bijvoorbeeld die juryprijs van 1.500 euro. Of de publieksprijs van 1.000 euro. Je kunt ze zelfs beide winnen!

Terugblik 2019

Voor 2019 hebben we wat gesleuteld aan de spelregels. Zo verwachten we geen uitgebreide verslagen meer, maar vragen we om een in-het-oog-springende-poster en een korte samenvatting. Juryleden zullen de inzendingen kritisch beoordelen en er feedback op geven. Je krijgt vervolgens de gelegenheid om zo nodig je inzending aan te passen waarna de VHIG-leden middels een enquête hun oordeel kunnen geven. De hoogst scorende collegae (minimaal drie, maximaal vijf inzenders) worden uitgenodigd om hun inzending tijdens het VHIG-congres in 2019 te pitchen in maximaal 5 minuten!

Dit vraagt om de kunst van het weglaten. Wat wil je nu precies overbrengen? Waar zit je boodschap? Wat is de essentie? En, hoe vat je dat visueel samen? De Hygieia Award is een tweejaarlijkse prijs vanuit de VHIG, die in 2013 voor het eerst is uitgereikt. Het werd daarmee de opvolger van de jarenlang door de VHIG en een externe sponsor geïnitieerde en uitgereikte Infectiepreventieprijs.

Doel van de prijs is het stimuleren van deskundigen infectiepreventie tot het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Ideeën die op een innoverende, creatieve wijze een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteitsverbetering van hygiëne en infectiepreventie. Of het nu gaat om een onderzoek, een kwaliteits- of veiligheidsproject, een scholings-/opleidingsplan, dat maakt niet zo veel uit. Als het maar voldoet aan een aantal spelregels (zie onder ‘spelregels’).

In de Griekse mythologie was Hygieia de godin van de gezondheid, properheid en hygiëne. Zij was één van de dochters van Asklepios, god van de geneeskunde en genezing en Epione, de godin van de pijnverzachting. Hygieia is daarmee als symbool nog steeds verbonden aan hygiëne en infectiepreventie. Haar borstbeeld is dan ook een onderdeel van de Hygieia Award.

 1. De deelnemer is lid van de VHIG
 2. Leden van de werkgroep Hygieia Award zijn uitgesloten van deelname
 3. De VHIG-leden én een jury geven aan in hoeverre het onderwerp:
  • Vernieuwend is;
  • Relevant is;
  • Origineel is;
  • Duidelijk van aanpak is geweest;
  • toepasbaar is;
  • bijdraagt aan patiënt/ cliëntveiligheid;
  • bijdraagt aan verbetering van de infectiepreventie;
  • implementeerbaar is;
  • disciplineoverstijgend is;
  • duidelijk is weergegeven op de poster;
  • middels de poster de aandacht trekt.
 4. De juryprijs bedraagt €1500, de publieksprijs €1000. Een genomineerde kan zowel de jury- als publieksprijs ontvangen. Voorwaarde is dat de besteding van de geldprijs een relatie heeft met infectiepreventie.

De inzending bestaat uit:

Een poster

 • Formaat A0 (wordt tijdens het VHIG-congres opgehangen);
 • Is leesbaar op 1,5 meter afstand;
 • Heeft een duidelijke boodschap.

Een toelichting (150-200 woorden) met informatie over

 • Aanleiding;
 • Doelstelling;
 • Werkwijze;
 • Opzet;
 • Meerwaarde voor de infectiepreventie;
 • Bronvermeldingen.

Een motivatie waarom de inzender vindt dat hij/zij in aanmerking komt voor nominatie (150-200 woorden).

TIP: kenmerken van een goede poster zijn…

 • De poster heeft een duidelijke boodschap;
 • De poster bevat vooral visuele informatie;
 • De poster heeft een korte, opvallende titel (max vijf woorden);
 • De poster Is goed gestructureerd;
 • De poster geeft informatie waarvan de essentie snel te begrijpen is;
 • De poster is zonder mondelinge toelichting te begrijpen;
 • De poster heeft een in het oog springend detail;
 • De poster is uitgevoerd met goed contrasterende kleuren op een rustige achtergrond;
 • De poster is op 1,5 meter afstand leesbaar;
 • Toelichtende teksten zijn beknopt en functioneel en informeren alleen op hoofdlijn (uiteraard zonder spellings- of grammaticafouten);
 • Illustraties zoals, foto’s, tekeningen, grafieken spreken voor zich;
 • Het is duidelijk welke tekst bij welke illustratie hoort (teksten staan in kolommen of in blokken).

De procedure voor 2021 is nog niet bekend 

Procedure 2019
Tot halverwege januari 2019 konden inzendingen worden ingestuurd naar award@vhig.nl

Na ontvangst zijn deze ter beoordeling voorgelegd aan de juryleden. Zij gaven scores voor een aantal items en feedback op de inzending. De inzender kreeg vervolgens nog ongeveer twee weken om, zo nodig, aanpassingen door te voeren.

Medio februari 2019 werden de inzendingen op de VHIG-website geplaatst en werd een enquête uitgezet naar de VHIG-leden om hun oordeel te geven. Op basis van totaalscores werden maximaal vijf genomineerden vastgesteld die tijdens het congres hun idee mochten pitchen in maximaal vijf minuten.

De deelnemers werd gevraagd hun poster op te hangen tijdens het VHIG-congres.

Informatie over het traject voor de Hygieia Award 2021 zal via de nieuwsbrief, VHIG-twitter en de VHIG-website verspreid worden. Je kunt de leden van de werkgroep per mail bereiken via award@vhig.nl. Dit is ook het adres waar je je inzending voor de Hygieia Award 2021 naartoe stuurt. De werkgroep valt onder de Pijler Professionalisering en Professionaliteit.

De leden van de werkgroep zijn:

 • Ina Willemsen, Amphia Ziekenhuis,
 • Maike Koningstein, Ziekenhuis Amstelland,
 • Rineke Nanlohij-Sturm, GGD Brabant-zuidoost,
 • Ine van Gils, Unic Medical Services BV.