Infectieziekten

Een infectieziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een pathogeen, een micro-organismen zoals een bacterie, een virus, een schimmel, of een afwijkend eiwit (prion).

Besmettelijke, overdraagbare ziekte

Een individu kan een infectieziekte oplopen door bijvoorbeeld inname van besmette voedingsmiddelen, de inademing van besmette lucht, door vectoren zoals geïnfecteerde insecten of door direct contact of indirect contact (hoesten, niezen, lichaamsvloeistoffen of aangeraakte voorwerpen) met een reeds geïnfecteerd individu.

Infectieziekten worden onderverdeeld naar de weg waarlangs ze worden overgebracht (bijvoorbeeld geslachtsziekten) of naar het orgaansysteem dat ze aantasten (bijvoorbeeld luchtweginfecties).

Infectieziekten bij de mens die (mede) door besmette dieren worden overgedragen worden zoönose genoemd.

Meldingsplichtige infectieziekten

De meldingsplicht is geregeld in de Wet publieke gezondheid en schrijft voor dat artsen en medisch microbiologische laboratoria bepaalde infectieziekten melden aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ).

Welke infectieziekten zijn meldingsplichtig?

Een epidemie is een verschijnsel dat optreedt wanneer een ziekte in een bepaald gebied in een grotere frequentie dan normaal voorkomt. Een pandemie is een epidemie op wereldwijde schaal.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt van een pandemie gesproken wanneer de opkomende ziekte infectieus is (dus overgedragen wordt van het ene op het andere individu), nieuw is voor de populatie, zware klachten veroorzaakt en zich gemakkelijk onder de bevolking verspreidt.

Momenteel zitten we midden in een ongekende pandemie als gevolg van SARS-CoV-2, coronavirusziekte 2019 (COVID-19). Het Coronavirus is een zogenoemd RNA-virus. Kijk voor meer informatie over RNA en RNA-virus epiedemieen in het gelijknamige dossier.

Wetenschap in beeld beschrijft de 10 ergste epidemieën aller tijden.