Onderzoek

Infectiepreventie is een voortdurend anticiperen op wat er op een bepaald moment nodig is. Kennis vanuit medisch wetenschappelijke onderzoeken is ongekend belangrijk om meer over oorzaak en gevolg van infecties te leren zodat we er ook steeds beter op leren reageren.

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee draagt zij bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid.

ZonMw stimuleert met allerlei subsidieprogramma’s de totale innovatiecyclus. Van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg.

Bekijk hier de onderzoeken & resultaten van ‘infectiepreventie’ gerelateerde projecten.

Amerika kent ook een ‘ZonMW’, daar Centers for Disease Control and Prevention (CDC) genoemd.

CDC leidt surveillances, onderzoeken naar uitbraken, laboratoriumonderzoeken en preventie van zorginfecties. Zij gebruikt de kennis die door deze activiteiten is opgedaan om infecties op te sporen en nieuwe strategieën te ontwikkelen om zorginfecties te voorkomen.

Maatregelen op het gebied van de volksgezondheid door CDC en andere gezondheidspartners hebben in Amerika geleid tot verbeteringen in de klinische praktijk, medische procedures en de voortdurende ontwikkeling van evidence-based begeleiding bij infectiebeheersing en successen op het gebied van preventie.

Bekijk hier specifieke CDC-informatie over zorggerelateerde infecties.

PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREZIES) biedt 2 incidentiemetingen aan:

de meting van postoperatieve wondinfecties (POWI) bij een geselecteerde lijst van operaties en de meting van centraal veneuze katheter gerelateerde sepsis (Lijnsepsis).

Daarnaast wordt tweemaal per jaar een prevalentiemeting naar alle soorten zorginfecties georganiseerd (Prevalentieonderzoek-ziekenhuizen).

Op de website van PREZIES worden protocollen, definities en referentiecijfers beschikbaar gesteld.
Voor deelnemers aan PREZIES is het mogelijk gebruik te maken van een online rapportagetool waarmee men zelf rapportages kan maken van de eigen instelling gespiegeld aan de landelijke cijfers. En wie graag op de hoogte blijft van ontwikkelingen zoals de implementatie van (semi-)automatische surveillance, kan zich aanmelden voor de periodieke PREZIES-nieuwsbrief.

 

De projecten van het Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) geven inzicht in het zich voordoen van infecties, al dan niet in correlatie met antibioticumgebruik, binnen verpleeghuizen en bieden zo handvatten voor specifieke infectiepreventie verbetermaatregelen.

SNIV voert de volgende incidentiemetingen uit:

de wekelijkse incidentiemeting,
de een- of tweejaarlijkse prevalentiemeting,
de antibiotica surveillance
en een jaarlijks wisselende verdiepende studie.

Vanaf 2022 zal er ook een handhygiëne module opgenomen worden in SNIV.

Op de website van SNIV staan alle modules nader uitgelegd en via de nieuwsbrief worden deelnemers en geïnteresseerden op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en lopende zaken.