SO-ZI/AMR

Het signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties en antimicrobiele resistentie (SO-ZI/AMR) is een overlegstructuur om uitbraken van antibioticaresistente micro-organismen in ziekenhuizen (snel) op te merken

Signaleringsoverleg

Ziekenhuizen melden uitbraken van resistente bacteriën wanneer de uitbraak de continuïteit van zorg in gevaar brengt, bijvoorbeeld doordat een afdeling gesloten moet worden, of wanneer ondanks ingestelde infectiepreventiemaatregelen de bacterie zich blijft verspreiden en nieuwe besmettingen optreden. Meldingen komen vooral van ziekenhuizen maar ook andere instellingen zoals verpleeghuizen kunnen melden.

Publieke gezondheid

Het SO-ZI/AMR vindt plaatst op elke 2e dinsdag van de maand. De aanwezige deskundigen beoordelen mogelijke consequenties voor (andere) zorginstellingen, risicogroepen in die zorginstellingen en voor de publieke gezondheid. Het SO-ZI/AMR geeft geen beoordeling van de kwaliteit van de maatregelen die het ziekenhuis heeft genomen om de verspreiding van resistente bacteriën binnen de instelling te beperken. Het geeft wel een inschatting van de dreiging voor de publieke gezondheid en kan wanneer nodig het ziekenhuis adviseren externe expertise in te schakelen.

RIVM, NVMM & VHIG

Het SO-ZI/AMR is een gezamenlijk initiatief van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, de Nederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologie (NVMM) en de VHIG.

Wilt u melding maken van een uitbraak dan kan dat door het meldformulier in te vullen en te versturen naar uitbraaksignalering@rivm.nl.