document lock

Lidsoorten

Met het vaststellen van het meerjaren beleidsplan in de ALV van 2009 is ervoor gekozen de doelgroep van de VHIG te verbreden: " De komende jaren wil de VHIG een gericht beleid op verbreding van het vakgebied gaan voeren. Zij wil zich openstellen voor deskundigen infectiepreventie in alle sectoren van de gezondheidszorg. Zorg in de breedste zin van het woord."
Op basis van dit besluit heeft het bestuur zich gebogen over de notitie lidsoorten en is een discussie op gang gekomen wat resulteert in onderstaand beleid.

De VHIG kent de volgende lidsoorten

  • Leden

Dit zijn deskundigen infectiepreventie die staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van de VHIG.

  • Aspirant leden

Aspirant leden zijn leden die nog niet kunnen voldoen aan de gestelde eisen van het lidmaatschap.
Het betreft hier deskundigen infectiepreventie in opleiding of herintreders.
De maximale duur van het aspirant lidmaatschap is drie jaar.

  Leden  Aspirant leden
 Ingeschreven in kwaliteitsregister VHIG Ja Nee
 Bijwonen ALV Ja Ja
 Stemrecht ALV Ja Ja
 Bestuursfunctie Ja Nee
 VHIG commissie Ja Ja
 Regioraad Ja Nee


 

 

 

 

 

Bovenstaande impliceert dat personen die niet staan ingeschreven in het kwaliteitsregister VHIG, m.u.v. de aspirant leden, geen lid meer kunnen zijn van de VHIG.
Dit betekent niet dat zij niet kunnen deelnemen aan scholingen/symposia of congressen die door de VHIG worden georganiseerd.

Vastgesteld, ALV 18-11-2010

VHIG bestuur

Wilt u zich laten registreren als gewoon lid, klik dan hier.