Accreditatie

De VHIG heeft als georganiseerde beroepsgroep een eigen systeem van kwaliteitsbewaking en -bevordering. Een onderdeel hiervan is registratie en herregistratie van haar leden en daaruit voortvloeiend accreditatie.

Visitatie

Kwaliteitszorg is een begrip dat inmiddels gemeengoed geworden is binnen de gezondheidssector. Het kwaliteitsstreven vertaalt zich binnen de diverse gezondheidsinstellingen naar een verbeterde patiëntenzorg, een intensieve betrokkenheid bij (beroeps)opleidingen alsmede de uitvoering van hoogstaand (wetenschappelijk) onderzoek. De maatschappelijke behoefte om deze kwaliteitszorg aantoonbaar en toetsbaar te maken heeft geleid tot een diversiteit aan normen, richtlijnen en interpretatiedocumenten. Geen van deze documenten spitste zich echter afdoende toe op het vakgebied Hygiëne en Infectiepreventie binnen de Gezondheidszorg. De beroepsverenigingen VHIG (Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg) en NVMM (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie) hebben dan ook besloten een beroepsinhoudelijk interpretatiedocument op te stellen.

Met behulp van dit instrument worden de Nederlandse ziekenhuizen gevisiteerd.