Via deze pagina wordt u geïnformeerd over nieuwe/gereviseerde richtlijnen of normen waaraan deskundigen infectiepreventie hebben meegewerkt mét goedkeuring van de VHIG en gedragen door de VHIG. Ook verzoeken tot meelezen of -ontwikkelen van richtlijnen of normen worden op deze pagina vermeld. Houd ze goed in de gaten! 


Richtlijnen


Herziene LCI-richtlijn ‘Staphylococcus aureus-infecties inclusief MRSA-infecties en dragerschap’

is definitief vastgesteld en online gepubliceerd op:
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/staphylococcus-aureus-infecties-inclusief-mrsa-infecties-en-dragerschap


Richtlijn controle op microbiologische veiligheid van thermolabiele flexibele GI endoscopen, 2018

Download de norm


Herziene versie van de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten

De herziene versie van de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten staat online op de richtlijnenwebsite van het LCI/RIVM. In deel 1 van de richtlijn is een overzicht te vinden van alle wijzigingen in de richtlijn ten opzichte van de vorige versie. 
 

Moleculaire typering in het kader van infectiepreventie

De richtlijn “Moleculaire typering in het kader van infectiepreventie” is in samenwerking met de VHIG opgesteld en geaccordeerd door de VHIG. Deze richtlijn is van toepassing bij een vermoeden op transmissie van micro-organismen.

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/moleculaire_typering_in_het_kader_van_infectiepreventie/startpagina.html 


 Gevraagde bijdragen richtlijnontwikkeling


8 mei 2019

De Kwaliteitsrichtlijn Infectiepreventie in Ziekenhuizen (KRIZ 3.0)  is aangeboden ter becommentariëring.

In 2008 kwam de eerste Kwaliteitsrichtlijn voor Infectiepreventie in Ziekenhuizen (KRIZ) tot stand, gericht op de kwaliteit van organisatie-eenheden Infectiepreventie (‘afdelingen Infectiepreventie’) van algemene, academische en categorale ziekenhuizen. De benadering van deze richtlijn is, in tegenstelling tot de top-down aanpak van bijv. Joint Commission International (JCI) en NIAZ/Qmentum vanuit instellingsperspectief, bottom-up vanuit de infectiepreventie professionals. De kracht van deze richtlijn is de normering van het vakgebied infectiepreventie zoals dit wordt uitgevoerd als ‘beroep’. De richtlijn is inmiddels voor de tweede keer geheel herzien door de KRIZ-normcommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) en Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG). De focus is bij deze derde versie verschoven: de vakinhoudelijke eisen qua werkzaamheden (deel B) vormen het kloppend hart; de beleidscyclus, het kwaliteitssysteem en in-/ en externe organisatie indeling van Infectiepreventie (managementvereisten, deel A) is de schil die daar omheen hangt.

De pijler K&K verzoekt 2-3 leden zich aan te melden als reviewer en de gehele richtlijn door te nemen. Individuele leden of leden gezamenlijk namens de regio’s kunnen commentaar geven. De commentaren worden verzameld in een VHIGdocument en voor 12 juli 2019 aangeboden aan de KRIZcommissie. Uiterlijk inleverdatum voor de VHIGleden 4 juli 2019.Aanmelden kan bij Patricia Houtman, secretaris pijler K&K  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan wordt het commentaarformulier toegestuurd. Geef aan of je reviewer wil zijn of individueel of als regio commentaar wil geven.

KRIZ-norm, concept 3.0


2 mei 2019

De richtlijn “Luchtbehandeling in operatiekamers en behandelkamers” is aangeboden ter becommentariëring. De pijler K&K verzoekt 3 -4 leden zich aan te melden als reviewer en de gehele richtlijn door te nemen. Alle leden of leden namens de regio’s kunnen eveneens commentaar geven.

De commentaren worden verzameld in een VHIGdocument en voor 24 juni 2017 aangeboden aan de FMS. De uiterlijk inleverdatum voor de VHIGleden is 17 juni 2019. Aanmelden kan bij Patricia Houtman, secretaris pijler K&K, houtman@spaarnegasthuis.nl, dan wordt het commentaarformulier toegestuurd. Geef aan of je reviewer wil zijn of individueel of als regio commentaar wil geven.

Conceptrichtlijn Luchtbehandeling

VHIG bericht namens de FMS Richtlijn Luchtbehandeling