wip-logo

 De WIP, opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) en de Vereniging voor Infectieziekten (VIZ), heeft sinds 1988 voornamelijk  nationale richtlijnen voor infectiepreventie uitgebracht voor zorginstellingen. Ook beantwoordde de WIP infectiepreventievragen uit het veld.

 

Begin 2017 zijn alle activiteiten van de WIP gestaakt.