De VHIG participeert in internationale commissies/ werkgroepen/ stichtingen e.d. op het gebied van infectiepreventie.