Nascholing 

Op basis van een meerjarenplan, dat te downloaden is in de documentmanager, wordt jaarlijks nascholing aangeboden door de stichting STIP.
In overleg met de pijler K&K wordt het nascholingsprogramma vastgesteld. STIP herhaald regelmatig trainingen, vandaar dat er een wisselend en gevarieerd aanbod is.
Diverse nascholing zijn uitermate geschikt voor een multidisciplinaire deelname.

 


Training Desinfectiebeleid

De STIP training ‘Desinfectiebeleid’ zal u meenemen in de complexe wet- en regelgeving op het gebied van desinfectantia en hoe dit toe te passen in uw eigen organisatie.

In de middag zal men aan de slag gaan met de ontwikkeling van een checklist tbv aanschaf desinfectantia, die men in de eigen instelling kan gebruiken.

Doel

De deelnemers hebben aan het einde van de trainingsdag kennis over:

 1. de organisatie van het R&D beleid binnen de instelling (wie is op welke wijze betrokken bij de aanschaf van desinfectantia);
 2. de wetgeving mbt desinfectantia; dit willen we verdelen in:
  1. huiddesinfectantia (CBG MEB)
  2. desinfectantia tbv apparatuur/medische hulpmiddelen (Notified Bodies - CE)
  3. oppervlaktendesinfectantie (Ctgb - N-nr)
 3. het opstellen van flowschema en checklist ‘aanschaf desinfectantia’

datum: donderdag 17 mei 2018, Veenendaal

 

Training Outbreakmanagement

Deze interactieve multidisciplinaire training wordt gegeven door professionals die meerdere outbreaks hebben gemanaged in verschillende ziekenhuizen en andere zorginstellingen en een vertegenwoordiger van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met veel ervaring in het begeleiden en toetsen van endemische verheffingen in allerlei zorgorganisaties. Deze praktische training bestaat uit een deel theorie over resistentieproblematiek, outbreakmanagement en een deel interactieve casus training in de workshop ‘s middag.

Tijdens deze nascholing komen onder andere de volgende items aan bod

 • De definitie van outbreaks
 • Resistentieproblematiek en consequenties
 • De oorzaken van microbiologische outbreaks / endemische verheffingen
 • Strategie keuzen in de aanpak van outbreakmanagement
 • IGZ visie aanpak outbreaks.

Trainingsdatum:

 

 

(na)Scholing: NIAZ Qmentum ‘Infectiepreventie en –bestrijding’ Normenset

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen met behulp van het Internationaal Accreditatieprogramma NIAZ Qmentum.

Inmiddels werken al diverse instellingen volgens het nieuwe Qmentum systeem. In dit van oorsprong Canadese systeem wordt in samenhang gekeken naar governance, organisatie, serviceniveau en medicatie en infectiepreventie.

Het STIP bestuur is erg verheugd dat deze NIAZ training herhaald kan worden, waarbij infectiepreventie een nadrukkelijke rol krijgt in de Qmentum audit systematiek. De kwaliteit van infectiepreventie in zorgorganisaties, zoals ziekenhuizen wordt hierdoor duidelijk in kaart gebracht. Training op deze systematiek, biedt een belangrijk instrument om de organisatiecultuur ten aanzien van infectiepreventie blijvend te veranderen. 

Meer informatie, zie de website van STIP.

Trainingsdatum: 

(na)Scholing: ABR en Typering

Tijdens deze training gaan wij ons verdiepen in antibioticaresistentie en typeringen. Waarom worden micro-organismen resistent, waar zit de resistentie, wat zijn triggers voor resistentie, waar grijpt de resistentie aan bij het micro-organisme?

Door typering van multiresistente bacteriën weten wij welke bacteriën hetzelfde zijn en hoe de verspreiding waarschijnlijk heeft plaats gevonden. Hierdoor kunnen gerichte maatregelen genomen worden zoals: wie is gekoloniseerd met multiresistente bacteriën, welke verspreidingswegen dienen geblokkeerd te worden, welke extra maatregelen genomen moeten worden, etc.

Onderdeel van de training:

 • Wat is multiresistente en hoe ontstaat het;
 • Wat is bacterie typering
 • Verschillende soorten typeringen
 • Mogelijkheden voor typeringen
 • Nut en noodzaak typering
 • Interpretatie uitslagen voor een effectieve infectiepreventie aanpak.

Ter voorbereiding dient de deelnemer zich te verdiepen in de werkwijzen en procedures die in de eigen organisatie gebruikt worden.

Accreditatie wordt ook aangevraagd voor artsen microbioloog.

De docenten zijn: Thijs Bosch, RIVM; Veronica Weterings, Amphia; Fer Vlaspolder, Maasstad.

Data:

 

(na)Scholing: Infectiepreventie bij medicatietoediening via centraal veneuze katheter

De training 'intravasale therapie' is in samenwerking met VIT, IQ Healthcare en PREZIES omgezet naar een twee daagse training. Tijdens deze training wordt een implementatietraject aangereikt tegen de achtergrond van de surveillance resultaten van lijnsepsis van PREZIES of je eigen resultaten en de actuele richtlijnen.

Na deze training heb je duidelijk:

 1. Wat de problemen zijn in je eigen organisatie;
 2. Wat mogelijke oplossingen zijn voor jouw organisatie;
 3. Hoe in jouw eigen organisatie de verbeteringen geïmplementeerd kunnen worden.

meer informatie en aanmelden: 
vanaf 30 mei 2018, Nijkerk