Nascholing 

Op basis van een meerjarenplan, dat te downloaden is in de documentmanager, wordt jaarlijks nascholing aangeboden door de stichting STIP.

 


Training Outbreakmanagement

Deze interactieve multidisciplinaire training wordt gegeven door professionals die meerdere outbreaks hebben gemanaged in verschillende ziekenhuizen en andere zorginstellingen en een vertegenwoordiger van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met veel ervaring in het begeleiden en toetsen van endemische verheffingen in allerlei zorgorganisaties. Deze praktische training bestaat uit een deel theorie over resistentieproblematiek, outbreakmanagement en een deel interactieve casus training in de workshop ‘s middag.

Tijdens deze nascholing komen onder andere de volgende items aan bod

 • De definitie van outbreaks
 • Resistentieproblematiek en consequenties
 • De oorzaken van microbiologische outbreaks / endemische verheffingen
 • Strategie keuzen in de aanpak van outbreakmanagement
 • IGZ visie aanpak outbreaks.

Trainingsdatum:

 

(na)Scholing: Prospectieve Risico Inventarisatie

Infectiepreventie is bij uitstek een onderwerp waarbij risico’s geïdentificeerd kunnen worden; risico’s op het verkrijgen van verscheidene infecties.

De VMS-praktijkgids roemt de toepassing van een PRI. De PRI wordt als één van de vijf pijlers van het veiligheidsmanagementsysteem gezien.Bij een PRI worden risico’s binnen zorgprocessen geïdentificeerd. Daarbij wordt een inschatting gemaakt van de gevolgen (in vorm van schade) voor de patiënt. Daarna wordt gekeken hoe de risico’s kunnen worden geëlimineerd of beheersd door barrières in te bouwen. Barrières kunnen of de kans van optreden verminderen en/of de ernst van de consequenties verkleinen.
Meer informatie, zie de website van STIP.

Trainingsdatum: 

 

(na)Scholing: NIAZ Qmentum ‘Infectiepreventie en –bestrijding’ Normenset

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen met behulp van het Internationaal Accreditatieprogramma NIAZ Qmentum.

Inmiddels werken al diverse instellingen volgens het nieuwe Qmentum systeem. In dit van oorsprong Canadese systeem wordt in samenhang gekeken naar governance, organisatie, serviceniveau en medicatie en infectiepreventie.

Het STIP bestuur is erg verheugd dat deze NIAZ training herhaald kan worden, waarbij infectiepreventie een nadrukkelijke rol krijgt in de Qmentum audit systematiek. De kwaliteit van infectiepreventie in zorgorganisaties, zoals ziekenhuizen wordt hierdoor duidelijk in kaart gebracht. Training op deze systematiek, biedt een belangrijk instrument om de organisatiecultuur ten aanzien van infectiepreventie blijvend te veranderen. 

Meer informatie, zie de website van STIP.

Trainingsdatum: 

(na)Scholing: ABR en Typering

Tijdens deze training gaan wij ons verdiepen in antibioticaresistentie en typeringen. Waarom worden micro-organismen resistent, waar zit de resistentie, wat zijn triggers voor resistentie, waar grijpt de resistentie aan bij het micro-organisme?

Door typering van multiresistente bacteriën weten wij welke bacteriën hetzelfde zijn en hoe de verspreiding waarschijnlijk heeft plaats gevonden. Hierdoor kunnen gerichte maatregelen genomen worden zoals: wie is gekoloniseerd met multiresistente bacteriën, welke verspreidingswegen dienen geblokkeerd te worden, welke extra maatregelen genomen moeten worden, etc.

Onderdeel van de training:

 • Wat is multiresistente en hoe ontstaat het;
 • Wat is bacterie typering
 • Verschillende soorten typeringen
 • Mogelijkheden voor typeringen
 • Nut en noodzaak typering
 • Interpretatie uitslagen voor een effectieve infectiepreventie aanpak.

Ter voorbereiding dient de deelnemer zich te verdiepen in de werkwijzen en procedures die in de eigen organisatie gebruikt worden.

Accreditatie wordt ook aangevraagd voor artsen microbioloog.

De docenten zijn: Thijs Bosch, RIVM; Veronica Weterings, Amphia; Fer Vlaspolder, Maasstad.

Data: