Nascholing 

Op basis van een meerjarenplan, dat te downloaden is in de documentmanager, wordt jaarlijks nascholing aangeboden door de stichting STIP.
In overleg met de pijler K&K wordt het nascholingsprogramma vastgesteld. STIP herhaalt regelmatig trainingen, vandaar dat er een wisselend en gevarieerd aanbod is.
Diverse nascholingen zijn uitermate geschikt voor een multidisciplinaire deelname.

 


 Infectiepreventie bij beademing

De richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie zijn weliswaar gedateerd maar bieden nog steeds veel handvatten om infecties te voorkomen. Hoe geven we hier een praktische invulling aan in de dagelijkse praktijk?

Doelgroepen:
- Verpleegkundigen van afdeling Intensive Care
- Andere medewerkers die zich in de zorg met beademing bezighouden
- Deskundigen infectiepreventie.

Tijdens deze nascholing komen onder andere de volgende items, in relatie tot infectiepreventie, aan bod:

 • • Luchtwegen, anatomie en fysiologie
  • Respiratoire insufficiëntie
  • Beademing, invasief en non-invasief
  • Beademingsapparatuur
  • Handbeademing
  • Verneveling
  • Filters, kunstneuzen
  • Infectierisico’s, potentieel pathogene micro-organismen, endogeen en exogeen
  • Algemene voorzorgsmaatregelen
  • Selectieve Darm Decontaminatie (SDD)
  • Preventie van beademingsgerelateerde pneumonie of ventilator associated pneumonia (= VAP)
  • Mondzorg
  • Endotracheaal uitzuigen (open, gesloten, semi open systeem)
  • Sub glottis drainage

Ter voorbereiding dient de deelnemer zich te verdiepen in de werkwijzen en procedures die in de eigen organisatie gebruikt worden: 
- Deelnemers zijn op de hoogte van de richtlijn: WIP-richtlijn ‘Longontsteking bij beademde patiënten: niet-medicamenteuze preventie’
- Deelnemers vullen met betrekking tot de workshop, vooraf een checklist in met de eigen handelwijze bij de gebruikte apparatuur en middelen.

 Datum: woensdag 9 oktober 2019

 

Training Outbreakmanagement

Deze interactieve multidisciplinaire training wordt gegeven door professionals die meerdere outbreaks hebben gemanaged in verschillende ziekenhuizen en andere zorginstellingen en een vertegenwoordiger van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met veel ervaring in het begeleiden en toetsen van endemische verheffingen in allerlei zorgorganisaties. Deze praktische training bestaat uit een deel theorie over resistentieproblematiek, outbreakmanagement en een deel interactieve casus training in de workshop ‘s middag.
Het programma is geschikt voor elke zorginstelling! Bij de workshops zijn situaties voor verschillende settings uitgewerkt. 
Als je met meer verschillende disciplines deelneemt aan de traiing ontvang je korting. 

Tijdens deze nascholing komen onder andere de volgende items aan bod

 • De definitie van outbreaks
 • Resistentieproblematiek en consequenties
 • De oorzaken van microbiologische outbreaks / endemische verheffingen
 • Strategie keuzen in de aanpak van outbreakmanagement
 • IGJ visie aanpak outbreaks.

Trainingsdatum:

 

 Adviseren als 2e beroep, 5 daagse

De eendaagse training Adviseren als 2e beroep, smaakte naar meer! 

Het boek ‘Adviseren als tweede beroep’ van Hannah Nathans geldt als meest gehanteerde literatuur voor adviseurs uit verschillende vakgebieden. Rijnconsult Nederland is als enige organisatie gemachtigd om deze training te geven. STIP heeft in samenwerking met Rijnconsult Nederland een 5-daagse training adviseren opgesteld. De leergang is opgebouwd in een basis- en vervolgtraining in 4 blokken. In totaal is dit leertraject zo ingericht dat het geleerde tijdens de formele leermomenten direct wordt gekoppeld aan de praktijk, en aan uw eigen leerwensen.

Vandaar dat voorafgaand aan de training een persoolijke intake paats vindt.

Start training: 11 november 2019

Voor een betere spreiding van de kosten betaal je de helft in 2019 en de rest in 2020.

LET OP; er is nog maar 1 plaats vrij!