Scholing

Als beroepsvereniging streven we voortdurend naar certificering van álle in ons land actieve deskundigen infectiepreventie in de gezondheidszorg. Daarom richten we ons niet alleen op de gediplomeerde DI die een reeds behaald certificaat wenst te behouden, maar ook op de DI in opleiding die een certificaat wenst te behalen. En in het kader van de continuïteit van infectiepreventie richten we ons tevens op potentiële leden door het beroep deskundige infectiepreventie te profileren en zorgwerkers voor de opleiding te enthousiasmeren.

De opleiding tot deskundige infectiepreventie is een post-HBO-opleiding die is ondergebracht bij het College Zorg Opleidingen (CZO).

Het CZO bewaakt de kwaliteit van de medisch ondersteunende en gespecialiseerde verpleegkundige vervolgopleidingen door het landelijk erkennen van deze opleidingen en bewerkstelligt zo dat de diploma’s in alle ziekenhuizen worden erkend.

In Nederland zijn 2 opleidingsinstituten die de opleiding voor deskundige infectiepreventie verzorgen:

Kwaliteitssysteem

De VHIG heeft een formeel erkend systeem voor kwaliteitsbewaking en -bevordering ontwikkeld. Zorgprofessionals die nog geen erkende opleiding tot deskundige infectiepreventie hebben gevolgd, kunnen aspirant lid van de VHIG worden. Zij krijgen 3 jaar de tijd om de opleiding met goed gevolg af te ronden. Na het behalen van het diploma wordt het lidmaatschap omgezet en de kandidaat ingeschreven in het kwaliteitsregister.

Een in het register ingeschreven deskundige voldoet aan de kwaliteitseisen die de beroepsgroep aan een DI stelt en toont zich bereid zich blijvend te willen inspannen om de kennis en vaardigheden te onderhouden, die nodig zijn voor de professionele beroepsuitoefening.

Een actueel overzicht van de geregistreerde deskundigen vindt u hier.

Voorwaarden

De kwaliteitseisen zijn:

 • Een voltooide post-bachelor opleiding bij een door de CZO erkend opleidingsinstituut.
 • Ten minste voor 16 uur per week werkzaamheden verrichten als deskundige infectiepreventie.
 • Het jaarlijks volgen van door de VHIG geaccrediteerde scholingen.

Accreditatie-informatie

Informatie over accreditatie, zoals het beleid, de waardering, de contactpersonen en de registratieformulieren, is te vinden in de VHI-theek van het ledenportaal.

Scholingsactiviteiten die voor accreditatie in aanmerking komen, kunnen zijn trainingen voor bij- of nascholing, verdiepingscursussen en congres- of symposiumbezoeken.

Organisaties maar ook leden die een specifieke training, cursus of bijeenkomst willen laten accrediteren, kunnen dit middels onderstaand formulier kenbaar maken.

Werkgroep accreditatie beoordeelt eens per kwartaal ontvangen aanvragen tot accreditatie.

Reeds geaccrediteerde scholingen zijn terug te vinden in dit overzicht

 

Congressen en symposia

 • STIP Symposium Definitieve richtlijn luchtbehandeling operatiekamers en behandelkamers – 31 augustus 2022

Leden                   : vroegboekkorting tot 15 juli 2022

INSCHRIJVEN

Op 8 april 2022 is de nieuwe richtlijn Luchtbehandeling OK, opdek & behandelruimte gepubliceerd!

Deze richtlijn heeft betrekking op de luchtbehandeling in operatiekamer, opdekruimtes en behandelkamers. Een belangrijke vraag hierbij was of er een specifiek type luchtbehandeling systeem aanbevolen kan worden om de kans op postoperatieve wondinfecties te verkleinen. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 •   Type luchtbehandelingsysteem
 •   Minimale criteria luchtkwaliteit
 •   Randvoorwaarden operatieafdeling, operatiekamer en opdekruimte
 •   Monitoring luchtbehandelingsysteem
 •   Opvolgtrouw richtlijnen operatiekamer
 •   Luchtbeheersplan

De uitgangsvragen bij het opstellen van de richtlijn vormen de rode draad van het symposium, waarbij goed gekeken wordt naar de praktische vertaalslag:

 •  Van welk luchtbehandelingsysteem moet een operatiekamer voorzien zijn om postoperatieve wondinfecties (POWI’s) zo veel mogelijk te voorkomen?
 •  Aan welke minimale criteria moet luchtkwaliteit op operatiekamers, behandelkamers en opdekruimten voldoen?

Tevens is er aandacht voor de groene OK, oa door energiegebruik onder de loep te nemen.

Met als dagvoorzitter: Dr. J.J. Duvekot, voorzitter van de richtlijn werkgroep.

 

 • Healthcare Cleaning Forum 12 mei 2022

In samenwerking met de VHIG vindt op 12 mei aanstaande voor de tweede keer Interclean’s Healthcare Cleaning Forum plaats in RAI Amsterdam. Dit 1-daagse internationale congres is gericht op reiniging en hygiëne als onderdeel van infectiepreventie, in ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg. Voor de aankomende editie kan de bezoeker rekenen op interessante keynotes en breakout sessies rondom thema’s als; de impact van COVID, reiniging & desinfectie, (internationale) richtlijnen, duurzaamheid, belang van evidence based interventies en nieuwe, innovatieve technologie.

Het programma overzicht staat op de website. Om de opnames te kunnen zien dien je eerst een formulier in te vullen:

request-for-access-form*, Nadat je naam, email adres en bedrijf hebt ingevuld, ontvang je een link naar de pagina waar alle opnames staan.

* Amsterdam RAI, organiser of HCF and Interclean has a very strict privacy policy, we won’t spam you and you can always unsubscribe.

Aanwezige sprekers zijn o.a. Prof Didier Pittet (University of Geneva Hospitals), Martin Kiernan (Richard Wells Research Centre, UK) en Juliette Severin (Erasmus MC Rotterdam).

Aanmelding voor het Forum is vanaf vandaag mogelijk via de website van Healthcare Cleaning Forum:

Het volledige programma en meld je aan

Algemene informatie

Waar & wanneer:
12 mei 2022, 09:00 – 17:00 uur, RAI Amsterdam

Voor wie:
het congres richt zich op infectiepreventie controllers, deskundigen infectiepreventie, facility managers, gespecialiseerde schoonmaakdienstverleners en -industrie

Thema’s:
reiniging & desinfectie, (internationale) richtlijnen, duurzaamheid, belang van evidence based interventies, en nieuwe innovatieve technologie

Deelnamekosten:
€75 (incl. btw) voor deelname aan het volledige programma inclusief lunch en entree Interclean Amsterdam

Accreditatiepunten bij de VHIG worden aangevraagd.

Scholingsactiviteit melden

 • DD slash MM slash JJJJ
 • DD slash MM slash JJJJ
 • Voeg het programma als PDF bestand toe in onderstaand veld (geen link toevoegen).
 • Toegestane bestandstypen: jpg, pdf, png, Max. bestandsgrootte: 128 MB.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.