Scholing

Als beroepsvereniging streven we voortdurend naar certificering van álle in ons land actieve deskundigen infectiepreventie in de gezondheidszorg. Daarom richten we ons niet alleen op de gediplomeerde DI die een reeds behaald certificaat wenst te behouden, maar ook op de DI in opleiding die een certificaat wenst te behalen. En in het kader van de continuïteit van infectiepreventie richten we ons tevens op potentiële leden door het beroep deskundige infectiepreventie te profileren en zorgwerkers voor de opleiding te enthousiasmeren.

De opleiding tot deskundige infectiepreventie is een post-HBO-opleiding die is ondergebracht bij het College Zorg Opleidingen (CZO).

Het CZO bewaakt de kwaliteit van de medisch ondersteunende en gespecialiseerde verpleegkundige vervolgopleidingen door het landelijk erkennen van deze opleidingen en bewerkstelligt zo dat de diploma’s in alle ziekenhuizen worden erkend.

In Nederland zijn 2 opleidingsinstituten die de opleiding voor deskundige infectiepreventie verzorgen:

Kwaliteitssysteem

De VHIG heeft een formeel erkend systeem voor kwaliteitsbewaking en -bevordering ontwikkeld. Zorgprofessionals die nog geen erkende opleiding tot deskundige infectiepreventie hebben gevolgd, kunnen aspirant lid van de VHIG worden. Zij krijgen 3 jaar de tijd om de opleiding met goed gevolg af te ronden. Na het behalen van het diploma wordt het lidmaatschap omgezet en de kandidaat ingeschreven in het kwaliteitsregister.

Een in het register ingeschreven deskundige voldoet aan de kwaliteitseisen die de beroepsgroep aan een DI stelt en toont zich bereid zich blijvend te willen inspannen om de kennis en vaardigheden te onderhouden, die nodig zijn voor de professionele beroepsuitoefening.

Een actueel overzicht van de geregistreerde deskundigen vindt u hier.

Voorwaarden

De kwaliteitseisen zijn:

  • Een voltooide post-bachelor opleiding bij een door de CZO erkend opleidingsinstituut.
  • Ten minste voor 16 uur per week werkzaamheden verrichten als deskundige infectiepreventie.
  • Het jaarlijks volgen van door de VHIG geaccrediteerde scholingen.

Accreditatie-informatie

Informatie over accreditatie, zoals het beleid, de waardering, de contactpersonen en de registratieformulieren, is te vinden in de VHI-theek van het ledenportaal.

Scholingsactiviteiten die voor accreditatie in aanmerking komen, kunnen zijn trainingen voor bij- of nascholing, verdiepingscursussen en congres- of symposiumbezoeken.

Organisaties maar ook leden die een specifieke training, cursus of bijeenkomst willen laten accrediteren, kunnen dit doen via PE Online.

Werkgroep Accreditatie beoordeelt de via PE Onlineontvangen aanvragen tot accreditatie.

De kosten per accreditatieaanvraag bedragen per 1 januari 2024:

1 jaar accreditatie 3 jaar accreditatie
Non-profitinstellingen €50 €100
Profitinstellingen €125 €250

*Tarieven zijn per aangemelde cursus, ongeacht het aantal onderdelen en het aantal keren dat de cursus in de accreditatieperiode herhaald wordt.


PE Online voor scholingsaanbieders

Handleiding VHIG PE Online voor scholingaanbieders 2023

Geaccrediteerde scholingsactiviteiten 2012-2023

** Scholingsagenda **


PE Online voor Professionals

** Scholingsagenda **

Account aanmaken voor PE Online

Login hier in als je al een account hebt

** Handleidingen **

Handleiding VHIG Professional

Handleiding digitalisering uitleg PE Online

Congressen en symposia

Nieuwe data volgen