Disclaimer
De VHIG is zorgvuldig bij het samenstellen van deze website en raadpleegt bronnen die als betrouwbaar worden gezien. Zij aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op deze website. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor de informatie die bezoekers downloaden en eventueel foutief (wel of niet via de website van de VHIG) aan derden doorgeven. Onder website wordt in deze disclaimer verstaan: www.vhig.nl en daaraan gekoppelde (sub)domeinen.