Scholing

Als beroepsvereniging streven we voortdurend naar certificering van álle in ons land actieve deskundigen infectiepreventie in de gezondheidszorg. Daarom richten we ons niet alleen op de gediplomeerde DI die een reeds behaald certificaat wenst te behouden, maar ook op de DI in opleiding die een certificaat wenst te behalen. En in het kader van de continuïteit van infectiepreventie richten we ons tevens op potentiële leden door het beroep deskundige infectiepreventie te profileren en zorgwerkers voor de opleiding te enthousiasmeren.

Je kunt deelnemen aan de opleiding deskundige infectiepreventie als je in het bezit bent van een HBO-bachelor binnen de gezondheidszorg en werkt op een afdeling infectiepreventie in een ziekenhuis, voor langdurige zorg instelling, of bij de Publieke Gezondheidszorg (GGD) waar je de EPA’s (entrustable professional activities ofwel toe te vertrouwen professionele activiteiten) kunt behalen.

De keuze voor de opleiding Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg is een keuze voor een prachtig vak. Een vak waarin je microbiologische kennis combineert met kwaliteiten als samenwerken en communicatie. Een vak waarin het draait om de preventie, opsporing en bestrijding van infecties.

UMCG

UMCU

Maastricht UMC+