De deskundige infectiepreventie is onderdeel van een (multidisciplinair) team of werkt als ZZP-er. De deskundige infectiepreventie werkt intra- en extramuraal samen met professionals uit alle lagen van de organisatie. Daarnaast werkt de deskundige infectiepreventie samen met ketenpartners (bijv. overheden) en iedereen die in de keten betrokken is.

RICHTLIJNEN

STAKEHOLDERS

Opleiders