Werken als DI

Beroepsprofiel

Werkterrein:

De deskundige infectiepreventie is werkzaam op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Essentieel daarbij is dat (zorg)infecties en verminderde hygiëne een bedreiging vormen voor de veiligheid van de professional, zorgvrager of burger. De werkzaamheden vinden plaats binnen het zorgdomein en betreffen het hele gebied van nulde-, eerste-, tweede- en derde lijnzorg én publieke voorzieningen.

Lijn zorg betreft onder meer het ziekenhuis, huisartsenpraktijken, de GGD, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, en/of zelfstandige klinieken.

Publieke voorzieningen betreft onder andere asielzoekerscentra, arrestantenverblijven, dak- en thuislozencentra, evenementen, groepsaccommodaties, jachthavens, justitiële inrichtingen, kampeergelegenheden, kinderboerderijen, kindercentra, publieksvoorzieningen, scholen, seksbedrijven, schepen, tatoeage- en piercingstudio’s, zorgboerderijen, zwemgelegenheden en sauna’s. Publieksvoorzieningen zijn o.a.: buurthuizen, openbare toiletten, sporthallen.