Kwaliteitsregister

De VHIG is een beroepsvereniging waarbij kwaliteitsbevordering en –bewaking van het beroep van deskundige infectiepreventie voorop staat. De VHIG heeft een formeel erkend systeem voor kwaliteitsbewaking en -bevordering ontwikkeld. Zorgprofessionals die nog geen erkende opleiding tot deskundige infectiepreventie hebben gevolgd, kunnen aspirant lid van de VHIG worden. Zij krijgen 3 jaar de tijd om de opleiding met goed gevolg af te ronden. Na het behalen van het diploma wordt het lidmaatschap omgezet en de kandidaat ingeschreven in het kwaliteitsregister

In het verleden zijn DI die geen CZO erkend diploma hadden toegelaten op basis van een gelijkwaardigheidsverklaring. In 2022 is gestart met de registratie van die leden, die de opleiding gevolgd hebben tot deskundige infectiepreventie Publieke Gezondheid (DI-PG). Een deel van hen heeft geen CZO erkenning van de leerplaats en daarom is in de ALV 2022 besloten om hen ontheffing te verlenen middels de gelijkwaardigheidsverklaring. Deze leden worden, na het doorlopen van een vastgestelde procedure, de zogenaamde DI-PG clausule, ingeschreven in het kwaliteitsregister.

Alle DI die zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister ontvangen hiervan een certificaat. Dit certificaat geeft aan dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat vanuit de VHIG dat de kennis van de DI in overeenstemming is en blijft met de eisen die worden gesteld aan de beroepsuitoefening, gedurende de komende 5 jaar.

Een in het register ingeschreven deskundige voldoet aan de kwaliteitseisen die de beroepsgroep aan een DI stelt en toont zich bereid zich blijvend te willen inspannen om de kennis en vaardigheden te onderhouden, die nodig zijn voor de professionele beroepsuitoefening.

De kwaliteitseisen zijn:

  • Een voltooide post-bachelor opleiding bij een door de CZO erkend opleidingsinstituut.
  • Ten minste voor 16 uur per week werkzaamheden verrichten als deskundige infectiepreventie.
  • Het jaarlijks volgen van door de VHIG geaccrediteerde scholingen.

Klik hier voor het openbare kwaliteitsregister met het actuele overzicht van geregistreerde deskundigen infectiepreventie. Link naar PE-online register

Meer info lees je in de VHI-theek: Networkapp