Kriz

KWALITEITSZORG

Kwaliteitszorg is een begrip dat inmiddels gemeengoed geworden is binnen de gezondheidssector. Het kwaliteitsstreven vertaalt zich binnen de diverse gezondheidsinstellingen in een verbeterde patiëntenzorg, een intensieve betrokkenheid bij (beroeps)opleidingen en de uitvoering van hoogstaand (wetenschappelijk) onderzoek. De maatschappelijke behoefte om deze kwaliteitsborging toets- en aantoonbaar te maken heeft geleid tot een diversiteit aan normen, richtlijnen en interpretatiedocumenten. Geen van deze documenten spitst zich echter afdoende toe op het vakgebied Infectiepreventie.

VHIG & NVMM

Samen met de NVMM (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie) heeft de VHIG een visitatiesysteem opgezet met een zelf ontwikkelde kwaliteitsnorm als toetsingskader, de Kwaliteitsrichtlijn voor Infectiepreventie in Ziekenhuizen (KRIZ). De eerste versie is in 2008 opgesteld. In datzelfde jaar is tevens een norm- en visitatiecommissie aangesteld. In 2012 is een tweede versie ontwikkeld.

RICHTLIJN EN VISITATIE

De KRIZ richt zich uitdrukkelijk op de kwaliteit van werk van de afdeling Infectiepreventie en niet het ziekenhuis als geheel. Hoewel bij een visitatie ook gekeken wordt naar de raakvlakken op organisatieniveau (denk aan de rol van de afdeling infectiepreventie in de Infectiecommissie, bij outbreakmanagement en in advisering van de Raad van Bestuur), is de hoofdzakelijke insteek het beoordelen van het functioneren van de afdeling Infectiepreventie zelf.

De meest actuele richtlijn is KRIZ-norm 3.1.

NORMCOMMISSIE

In 2017 is door VHIG en NVMM besloten de norm- en visitatiecommissie voort te laten gaan als alleen een normcommissie. Deze normcommissie heeft als doel:

  • het beheren, updaten en optimaliseren/reviseren van de KRIZ-norm;
  • het in kaart brengen en evalueren van de verschillen en overeenkomsten tussen de KRIZ en andere infectiepreventienormen;
  • het in overleg treden met diverse andere normerings-/visitatie-/accreditatie-entiteiten om tot een eenduidige invulling van infectiepreventienormen in Nederland te komen.

DOCUMENTATIE

Inhoudelijke KRIZ-documentatie is te vinden in de VHI-theek van het ledenportaal.

 

De KRIZ-commissie is een gezamenlijk initiatief van de VHIG en de NVMM.

De commissie heeft tot doel:

  • het beheren, updaten, optimaliseren of reviseren van de KRIZ als landelijke richtlijn infectiepreventie voor ziekenhuizen
  • het in kaart brengen en evalueren van de verschillen en overeenkomsten tussen de KRIZ en andere infectiepreventienormen en -richtlijnen
  • het in overleg treden met de diverse normerings-, visitatie- en accreditatie-organen om te komen tot een eenduidige invulling van infectiepreventienormen in Nederland
  • het uitbreiden naar andere zorginstellingen dan ziekenhuizen (met KRIZ als Kwaliteitsrichtlijn Infectiepreventie in Zorginstellingen)

Meer informatie over de KRIZ is te vinden op de pagina Richtlijnen

Zittend commissie-leden VHIG: