Infectiepreventie in de praktijk

De VHIG is de beroepsvereniging voor deskundigen infectiepreventie werkzaam in verschillende werkterreinen binnen de gezondheidszorg, waaronder ziekenhuizen, verpleeg- & verzorgingshuizen, privéklinieken en de publieke gezondheidszorg.

In dit dossier worden mooie verhalen danwel tips, handleidingen, uitlegvideo's of tools uit of voor de dagelijkse praktijk van infectiepreventie verzameld. Infectiepreventie is werk voor iedereen!

Marissa Uljee, Erasmus MC Rotterdam
Veilig naar het ziekenhuis | 6 mei 2020 | amazingerasmusmc.nl

Ina Willemsen, Contrain-IPC Breda
Helden knokken tegen Corona in Suriname | 3 juli 2020 | BNDeStem

Ellanie de Bruijne, Amsterdam UMC
Mondkapjes en risico op besmetting | 23 juli 2020 | RTL Nieuws

Lenny ten Horn, UMC Groningen
Europa steekt de handen ineen | 9 november 2020 | NCBI

Charlotte Michels, CareB4
Deskundige infectiepreventie tilt hygiëne naar hoger plan | 26 april 2021 | SPOT ON Campagne programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’

‘Infectiepreventie vereist communicatietalent, overtuigingskracht en teamspirit’

Mensen gaan naar het ziekenhuis om beter te worden, maar onbedoeld maken we ze juist in dat ziekenhuis ook wel eens ziek. 5 tot 10 procent van alle in ziekenhuizen opgenomen patiënten loopt een ziekenhuisinfectie op. Het is het werk van de deskundige infectiepreventie om de patiëntveiligheid te verhogen, door te adviseren hoe infecties zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden en daar waar infecties niet te stoppen zijn (geweest) extra hygiënemaatregelen te nemen.

Bekijk hier het filmpje dat in samenwerking met het team deskundigen infectiepreventie van het St Elisabeth ziekenhuis in Tilburg is gemaakt: