Carrière

Een deskundige infectiepreventie (DI) ontwikkelt, implementeert, monitort en evalueert binnen een zorginstelling het infectiepreventiebeleid. De werkzaamheden lopen uiteen van het registreren, analyseren en rapporteren van (ziekenhuis)infecties tot het signaleren van infectierisico’s en het begeleiden van outbreak management.