COVID-19 Verpleeghuisstudie

26 Nov 2020 Coronavirus Redactie VHIG

Achtergrond:
Sinds 3 september is er voor de verpleeghuizen een nieuw beleid met betrekking tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en een intensiever testbeleid bij een uitbraak. Dit testbeleid houdt in dat bij een uitbraak (gedefinieerd als 1 of meer bewoners die positief getest worden op Sars-CoV-2) alle bewoners en medewerkers in de kleinst afsluitbare eenheid getest worden, ongeacht klachten.

Dit nieuwe testbeleid komt voort uit een eerder uitgevoerde studie door het Amsterdam UMC en wordt ondersteund door meerdere buitenlands studies en beleid van de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) en Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Het testbeleid zoals 3 september vastgesteld is grotendeels  overgenomen in de behandelrichtlijn van Verenso.

Uitgebreide informatie over ons onderzoek en de aanbevelingen daaruit is te vinden op de website van het Universitair Netwerk Ouderenzorg Amsterdam.

Doel van de studie:
Het evalueren van de implementatie en impact van het nieuwe testbeleid bij uitbraken met SARS-CoV-2 van bewoners en medewerkers van Nederlandse verpleeghuizen.

Onderzoeksdesign:
Verdiepend en beschrijvend onderzoek van uitbraken na 15 september en het gevoerde testbeleid:

Retrospectief onderzoek bij 25 verpleeghuizen waarbij gedetailleerde gegevens omtrent een uitbraak van SARS-CoV-2 (na 15 september) worden verzameld middels een digitale vragenlijst en een kort aanvullend telefonisch interview (tijdsinvestering in totaal 1 uur)

Focusgroepen met bestuurders en medewerkers van verpleeghuizen omtrent belemmerende en ondersteunende factoren van uitvoer van het nieuwe testbeleid (tijdsinvestering 2,5 uur)

Daarnaast wordt via Actiz een korte landelijke vragenlijst uitgezet om een landelijk beeld te verkrijgen van uitbraken en het gevoerde beleid.

Wie kunnen deelnemen:
Wij zijn op zoek naar deelnemers voor de vragenlijst en/of de focusgroepen die betrokken zijn geweest bij het uitbraakbeleid van hun zorginstelling en die inzicht hebben in het verloop van de uitbraak (aantal besmettingen en duur) en de protocollen met betrekking tot gebruik van PBM en het testbeleid. Het gaat om zorginstellingen die een uitbraak hebben gehad ná 15 september.

Meer informatie of aanmelden voor een van de studie-onderdelen kan via:

evaluatiestudie-testbeleidvph@amsterdamumc.nl