Infectiepreventie en aandacht voor antibioticaresistentie

16 Jul 2020 BRMO Redactie VHIG

Er zijn in Nederland tien regionale zorgnetwerken voor antibioticaresistentie. De belangrijkste taak van deze zorgnetwerken is het stimuleren van samenwerking in de regio. Zo kunnen de kennis en vaardigheden op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie verbeteren. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) koos ervoor om één regio grondig te toetsen om zo ook kennis te kunnen delen met andere regio’s.

In dit kader bezocht zij in 2019 een selectie van zorgaanbieders in Limburg: huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, tandartsen, revalidatiecentra, ggz-instellingen, instellingen in de gehandicaptenzorg en GGD’en.

Daarnaast bracht het RIVM de informatieoverdracht tussen verschillende zorgaanbieders in beeld over patiënten met een BRMO. Bijvoorbeeld als een patiënt over gaat van een ziekenhuis naar een revalidatiecentrum, of van een ziekenhuis naar huis met thuiszorg.

Het onderzoek werd uitgevoerd voordat het coronavirus uitbrak. De inspectie verwacht dat er inmiddels nog meer aandacht is voor persoonlijke hygiëne, steriliseren en schoonmaak en voor samenwerking in regionaal verband.

Bron: IGJ.nl