Informatiebrief Ethanol gebruik

25 Apr 2022 Infectiepreventie in de praktijk Redactie VHIG

VHIG Bestuur: Informatiebrief Ethanol gebruik

Beste leden van de VHIG,

Tijdens het landelijk overleg van de deskundigen Publieke Gezondheid op donderdag 3 maart is aan het VHIG bestuur gevraagd om alle collega’s te informeren over het volgende:

In juni 2021 is het RIVM-rapport Beoordeling van gezondheidsrisico’s bij gebruik van ethanol bevattende handgel’ gepubliceerd. De Landelijke Coördinatie Corona Bestrijding (LCCB) heeft hierop een werkgroep ingesteld. Deze heeft geadviseerd het aantal momenten van handhygiëne zodanig terug te brengen zodat het ethanol gebruik binnen de grenswaarden blijft. In februari is dit adviesrapport aan de GGD-en bekend gemaakt.

Vanaf 9 maart wordt het gebruik van handdesinfectiemiddelen met ethanol op de GGD test- en
vaccinatielocaties beperkt.

Een aantal GGD-en hebben hiervoor het aantal handhygiëne momenten teruggebracht. Andere GGDen zetten een niet-ethanol bevattend handdesinfectans in en blijven de indicaties voor handdesinfectie volgens de landelijke richtlijnen aanhouden.

Omdat er mogelijk ook vragen van medewerkers vanuit zorginstellingen bij de deskundigen infectiepreventie terecht komen, wil het VHIG bestuur alle collega’s hiervan op de hoogte te stellen. Als reactie hierop is het bestuur van de VHIG voornemens om met de NVMM, SRI en IGJ in overleg te gaan omtrent gebruik van handdesinfectantia en momenten van handhygiëne.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur VHIG,

Mieke Waltmans-den Breejen
Voorzitter bestuur VHIG