Kick off meeting SRI

9 Sep 2021 Infectiepreventie in de praktijk Redactie VHIG

Het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) is begin dit jaar van start gegaan en nodigt geïnteresseerden uit voor de officiële Kickoff meeting.

Deze Kickoff vindt plaats op donderdag 7 oktober a.s. in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst worden de deelnemers meegenomen in de ontwikkelingen binnen de infectiepreventie richtlijnen, wat het SRI tot zover heeft gedaan maar vooral: wat u in de komende jaren van het SRI kunt verwachten!

Daarnaast wordt aandacht besteed aan hoe ons gedrag en het gedrag van de maatschappij infectiepreventie beïnvloedt. Ook zal worden ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen, technologie en uitdagingen op het gebied van infectiepreventie in de zorg – hoe ziet infectiepreventie in het nieuwe normaal eruit?

Nadere toelichting en het (voorlopige) programma is hier te lezen.

Aanmelden kan vóór 27 september aanmelden via deze link. 

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op:

Datum: 7 oktober 2021

Tijdstip: 9:00 – 13:30 uur (programma in bijlage)

Locatie: Spoorwegmuseum, Utrecht