Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO

26 May 2021 Redactie VHIG

GGDrU is per 1 mei gestart met het uitrollen van Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) bij zorginstellingen in de regio. MUIZ is een webapplicatie waarmee medewerkers van zorginstellingen eenvoudig en snel uitbraken op hun afdeling kunnen melden. Alle meldingsplichtige infectieziekten en BRMO (bijzonder resistente micro-organismen) kunnen worden gemeld in MUIZ. Niet alleen aan de GGD, maar aan andere aangesloten zorginstellingen in de regio. We richten ons zo samen op de toekomst om nieuwe uitbraken te voorkomen.

Door COVID-19 zijn we ons extra bewust hoe snel virussen en micro-organismen zich kunnen verspreiden door patiëntenstromen tussen en in zorginstellingen. Door druk op de zorg komt het voor dat zorginstellingen elkaar niet (tijdig) informeren over een infectieziekte of een bijzonder resistent micro-organisme bij een overgeplaatste patiënt. Hierdoor bestaat het risico dat een besmette patiënt de bron is voor een nieuwe uitbraak. Bovendien moet een uitbraak gemeld worden aan de GGD, maar de GGD mag juridisch gezien een uitbraak niet melden aan andere zorginstellingen zonder toestemming. Het Meldpunt maakt het melden efficiënter voor de zorgprofessional, maar zorgt ook dat informatievoorziening omtrent uitbraken in de regio transparant is. Zo voorkomen we uitbraken in de toekomst.

Het Meldpunt is ontworpen door en voor zorgprofessionals en is inmiddels succesvol geïmplementeerd in meerdere GGD-regio’s. Door het Meldpunt kunnen we de druk op de zorg verlagen en kosten besparen door uitbraken te voorkomen.

Het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht is op 1 april gestart met een pilot om het gebruik van het Meldpunt te evalueren. Per 1 mei hebben zij MUIZ officieel overgedragen aan de GGDrU, die nu ook vol enthousiasme is begonnen om MUIZ verder uit te rollen bij zorginstellingen in haar regio.

Voor meer informatie over Muiz kunt u contact opnemen via muiz@ggdru.nl