Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) van start

27 Apr 2021 Infectiepreventie in de praktijk Redactie VHIG

Het nieuwe Samenwerkingsverband tussen de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), RIVM/Centrum Infectieziektebestrijding (RIVM/CIb), Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) en de Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ), gaat de komende vijf jaar zestig richtlijnen van de voormalige Werkgroep Infectiepreventie (WIP) actualiseren. Deze richtlijnen vormen in Nederland de basis voor infectiepreventie in de medisch-specialistische zorg, openbare gezondheidszorg en langdurige zorg.

 

Dit jaar wordt gestart met de herziening van negen richtlijnen met de hoogste prioriteit:

  • Vormen van isolatie,
  • Isolatie indicaties,
  • Eisen isolatiekamer,
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen,
  • BRMO,
  • MRSA
  • Reiniging en desinfectie van ruimtes (inclusief validatie)
  • Handhygiëne
  • Basishygiëne thuiszorg

 

Als de richtlijnen gereed zijn, publiceert het SRI deze zowel in de Richtlijnendatabase als op een specifieke SRI-website die later dit jaar wordt gelanceerd.

 

Lees het hele artikel in het digitale magazine van de FMS, demedischspecialist.nl