UITNODIGING enquête SRI-werkgroep handhygiëne en persoonlijke hygiëne in de zorg

21 Oct 2021 Infectiepreventie in de praktijk

Bij deze wordt u uitgenodigd om een enquête in te vullen over knelpunten op het gebied van handhygiëne en persoonlijke hygiëne in de zorg. Mocht u specifieke knelpunten hebben over deze richtlijn dan kunt u dat in deze enquête aangeven. Deze enquête is verstuurd naar beroepsverenigingen, brancheverenigingen en een aantal zorginstellingen. U kunt zelf besluiten of en welke personen/functionarissen de enquête invullen vanuit uw organisatie.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. U kunt de enquête invullen tot 3 november 2021.

Vanuit het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) zullen komende jaren de verlopen WIP-richtlijnen worden herzien. Dit najaar is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn Handhygiëne en Persoonlijke hygiëne.  De eerste stap van het ontwikkelen of herzien van een richtlijn is het in kaart brengen van huidige knelpunten in de praktijk en knelpunten met het gebruik van huidige richtlijnen. Deze knelpunten worden in de enquête uitgevraagd. De uitkomsten van deze enquête worden door de richtlijnwerkgroep gebruikt voor het prioriteren en opstellen van uitgangsvragen voor de ontwikkeling van de richtlijn.

Klik op deze link om de enquête te starten.