Vacature commissielid Nen normcommissie

7 Oct 2021 Infectiepreventie in de praktijk

De normcommissie ‘Desinfectantia en antiseptica’ heeft als taak het Nederlands belang te vertegenwoordigen in het Europese normalisatieproces rondom meetmethoden voor (klinisch) testen van desinfectie producten. Daarnaast heeft de commissie het doel om nationale normen te ontwikkelen en ontwikkelingen – onder andere op het gebied van regelgeving – tijdig te signaleren en normen hierop af te stemmen.

De VHIG is vertegenwoordigd in de normcommissie. Nikki Kenters en Els Rooijakkers nemen sinds 2018 de honneurs waar. Nikki heeft deze taak dit jaar neergelegd. Wij bedanken haar voor haar inzet namens onze vereniging. Dit betekent dat er weer een plekje vacant is voor een andere collega. Wil jij deelnemen aan dit internationale netwerk en meepraten over de EN normen die voor het veld relevant zijn?

Wat ga je doen?

De toelating tot de markt van desinfectantia en antiseptica wordt, afhankelijk van het toepassingsgebied, gereguleerd in de:

  • Biocidenverordening ((EU) 528/2012)
  • Medische hulpmiddelen verordening ((EU) 2017/745)
  • Geneesmiddelen wetgeving.

De Europese normen kunnen gebruikt worden om de werkzaamheid te testen, waarmee een deel van de eisen in de regelgeving ingevuld kunnen worden.

De normcommissie 370216 ‘Desinfectantia en antiseptica’ vormt het Nederlandse platform voor de opstelling van Europese normen voor deze producten. De normcommissie fungeert als de nationale schaduwcommissie voor de technische commissies CEN/TC 216 ‘Chemical disinfectants and antiseptics’ en ISO/TC 330 ‘Surfaces with biocidal and antimicriobial properties’ met al haar subcommissies en werkgroepen. Het normalisatiewerk op Europees niveau wordt door de normcommissieleden nauw gevolgd en binnen de normcommissie worden Nederlandse standpunten geformuleerd op Europese ontwerpnormen die ter stemming liggen. Ook kunnen binnen de NC 370126 nationale normen/richtlijnen worden ontwikkeld, bijvoorbeeld richtlijnen waarmee de effectiviteit van desinfectieprocedures in situ kunnen worden bepaald. Op dit moment wordt gekeken naar een mogelijke nationale norm voor Effectiviteit van ruimtedesinfectie in de praktijk (fase 3 testen).

 Door deelname aan de normcommissie hebben leden de mogelijkheid om Daarnaast biedt de normcommissie een neutraal platform voor belanghebbende partijen om met elkaar in gesprek te gaan over voor de sector relevante ontwikkelingen. Wet- en regelgeving en de link met normen is hiervan een voorbeeld.

 De vier voordelen van participeren in deze normcommissie:

 Netwerk

  • Leden van fabrikant en leverancier tot eindgebruiker.
  • Toegang tot het nationale en Europese netwerk.

Invloed

  • Invloed op Europese normen die voor uw werk relevant zijn.
  • Invloed op ontwikkeling en besluitvorming van de normen waar u mogelijk dagelijks mee werkt.

Kennis

  • Kennis en ervaring delen in de keten, op een laagdrempelige manier en op neutraal terrein.
  • Kennis over relevante wetgeving en aangrenzende normontwikkelingen worden in deze normcommissie gedeeld en leden ontvangen als een van de eersten de informatie.

Draagvlak

  • Brede vertegenwoordiging van leden en besluitvorming op basis van consensus. Iedereen die belang heeft is welkom om deel te nemen.

 

Reacties mogen naar redactie@vhig.nl