VHIG online voorjaarsevent 2021

1 Apr 2021 Infectiepreventie in de praktijk Redactie VHIG

Het befaamde VHIG voorjaarscongres heeft helaas ook dit voorjaar nog veld moeten ruimen wegens Corona-restricties. Maar de congrescommissie laat zich niet kisten! Zij heeft de Ledenvergadering van de vereniging op dinsdag 13 april aangegrepen voor een combinatie met een online mini-symposium.

Samen vormen zij het VHIG Voorjaarsevent

 

Een viertal sprekers van het LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, RIVM) is bereid gevonden om de ochtend rondom de ledenvergadering op te luisteren met informatieve sessies, te weten:

25 jaar LCI, opschaling in crisistijd

dagelijkse advisering LCI

LCHV (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid)

SRI (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie)

 

De LCI ontwikkelt samen met deskundigen op het gebied van infectieziektebestrijding in het land richtlijnen voor de preventie en bestrijding van infectieziekten.

Het LCHV  is een kenniscentrum voor hygiëne en infectiepreventie. Activiteiten die het LCHV uitvoert zijn onder meer het maken van hygiëne-richtlijnen, het geven van scholing aan Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) en het beantwoorden van vragen over hygiëne en infectiepreventie.

Het SRI zet de  werkzaamheden van de voormalige Werkgroep Infectie Preventie (WIP) voort en gaat richtlijnen ontwikkelen voor infectiepreventie in alle facetten van de zorg. In de periode van 2021-2025 zal zij zich ontfermen over de herziening van de (verouderde) WIP-richtlijnen.

 

Het symposium is een besloten evenement voor VHIG-leden en GGD-deskundigen infectiepreventie.