COVID-19-pandemie en de opmars van de mazelen

Morbillivirus Redactie VHIG (bron: The Lancet)

De COVID-19-pandemie heeft een diepgaand effect gehad op de wereldwijde immunisatie (activatie van de weerstand tegen een bacterie of virus) van door vaccinatie te voorkomen ziekten, omdat vaccinatiecampagnes in de eerste maanden van 2020 werden onderbroken en routinematige immunisatiediensten in veel landen ernstig werden verstoord.

Als gevolg hiervan zullen we de komende maanden waarschijnlijk een toenemend aantal niet-geïmmuniseerde kinderen zien die vatbaar zijn voor mazelen, met name in arme, afgelegen gebieden waar ondervoeding en vitamine A-tekort een grote rol spelen en de gezondheidssystemen niet toereikend zijn.