De rol van "spillover" bij antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie (ABR)

Antibioticagebruik is een belangrijke oorzaak van antibioticaresistentie. Het verband tussen antibioticagebruik en de resulterende resistentie is belangrijk voor het voorspellen van toekomstige resistentie en voor het ontwerpen van antibioticabeleid. Dat verband wordt echter bemoeilijkt door de zogenoemde “spillover”.

Spillover is een gevolg van het feit dat antibioticaresistente en -gevoelige bacteriën van persoon op persoon kunnen worden overgedragen. Het individuele risico op een antibioticaresistente infectie hangt dus af van het eigen antibioticagebruik maar ook de mate van antibioticagebruik onder de contacten. Het gebruik van antibiotica door één persoon verhoogt bijvoorbeeld het risico op een antibioticaresistente infectie bij de gezinsleden. En in het ziekenhuis opgenomen patiënten zonder recent antibioticagebruik kunnen, vanwege hoog antibioticagebruik en resistentie bij andere patiënten in dat ziekenhuis, een hoger risico op resistentie hebben dan mensen in de gemeenschap met een hoog antibioticagebruik.

Het is bekend dat spillover effecten heeft op het niveau van gezinnen en ziekenhuizen. Deze studie wijst uit dat het tevens op het niveau van regio’s en zelfs landen een belangrijke impact kan hebben.